Konstnären i pedagogen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Konstnären i pedagogen
Author Ekelund, Siri
Date 2008
Swedish abstract
Arbetet belyser frågan om huruvida konstnärer som även är pedagogiskt verksamma använder sig av sitt konstnärskap i den pedagogiska verksamheten. Syftet är att reda ut hur personer som är både konstnärer och pedagoger tänker kring problematiken att kombinera dessa två yrken, men även att skapa en digital story kring resultatet och processen i form av bilder och tal. Begreppet konstnär diskuteras, samt om konst är en slags vetenskap. Även Reggio Emilia-pedagogiken och dess syn på konstnärligt arbete i förskolor berörs. Metoden som används i undersökningen är kvalitativa intervjuer. Bilderna till den digitala storyn skapades av mig, efter tolkning och analys av intervjuresultatet. Den digitala storyn är en konstnärlig tolkning av undersökningen och hör ihop med texten. Intervjuerna visar att konstnärerna/pedagogerna anser att konstnärskapet är en del av deras person, som de använder sig av i den pedagogiska verksamheten så mycket de kan. De delar gärna med sig av det speciella sätt att se som de anser sig äga. Begränsningar för att använda sig av konstnärskapet fullt ut finns dock i miljön, kollegor och styrdokument. Den digitala storyn belyser dessa möjligheter och problem som kan dyka upp för konstnärer som även är pedagogiskt verksamma. Slutsatsen som för mig blivit synlig i arbetet är att för konstnärer som vill använda sig av sitt konstnärskap i den pedagogiska verksamheten finns kanske störst möjligheter till det på en Reggio Emilia- inspirerad arbetsplats.Den digitala story är på grund av tekniska skäl inte publicerad här.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject konstnär
digital story
Handle http://hdl.handle.net/2043/6356 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics