Massturism och mänskliga rättigheter - En studie om svenska researrangörers sociala ansvar

DSpace Repository

Massturism och mänskliga rättigheter - En studie om svenska researrangörers sociala ansvar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Massturism och mänskliga rättigheter - En studie om svenska researrangörers sociala ansvar
Author Eriksson, Marika
Date 2007
English abstract
This paper deals with tourism in the Third World and the problems that could be related to this. The paper shows that these problems have a scope from civil and political rights to economic, social and cultural rights. The paper covers the problems related to economy, labor rights, environ¬mental pollution, sextourism, indigenous peoples, forced displacement and cul¬tural rights. In all these areas there are problems that the tourism industry, in dif¬ferent ways, is trying to handle. The paper also includes a study on how the three market leading tour operators in Sweden, Fritidsresor, Apollo and Ving, are working with these problems. This study is conducted by examining the codes of conduct, corporate policies and other initiatives from the tour operators. The paper is concluded by an evaluation of the tour operator with the help of dependency theory. This is done to estimate the sufficiency of the operators social work in relation to the special conditions of developing countries.
Swedish abstract
Denna uppsats behandlar turism i utvecklingsländer och den problematik som kan uppstå i samband med detta. Uppsatsen visar att denna problematik har en bredd som sträcker sig över både medborgerliga och politiska rättigheter och ekono¬miska, sociala och kulturella rättigheter. I uppsatsen tas bland annat ekonomi, ar-bets¬rättigheter, miljöförstöring, sexturism, ursprungsbefolkningar, tvångsför¬flyttningar och kulturella rättigheter upp. På alla dessa områden finns problem som turismindustrin, på olika sätt, försöker hantera. Uppsatsen innehåller en undersökning av hur de tre svenska marknadsledande paketresearrangörerna, Fritidsresor, Apollo och Ving, valt att arbeta med denna problematik. Studien görs genom att undersöka de uppförandekoder, policydoku¬ment och övriga initiativ som företagen tagit för att motverka problematiken. Slutligen så utvärderas också företagen och ställs mot beroendeteori för att se huruvida företagens arbete är tillräckligt för att överbrygga de särskilda förhållan¬den som råder i utvecklingsländerna.
Publisher Malmö högskola/IMER
Language swe (iso)
Subject turism
FSA
CSR
mänskliga rättigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/6365 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics