Elevers insikt i sin lärprocess med metoden loggbok i fokus

DSpace Repository

Elevers insikt i sin lärprocess med metoden loggbok i fokus

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers insikt i sin lärprocess med metoden loggbok i fokus
Author Karlsson, Malin ; Jönsson, Sigbritt
Date 2008
Swedish abstract
Detta examensarbete behandlar vilken betydelse loggboken har som hjälpmedel för att eleverna ska reflektera över sitt lärande och därmed få ökad kunskap. Vår tidigare undersökning på lärarhögskolan i Malmö, om ämnesintegrering, har legat till grunden för att för att vi nu har genomfört en integrering av våra två respektive kurser: psykosocialt arbete och skapande verksamhet på Barn- och Fritidsprogrammets årskurs tre. I bakgrundsarbetet ingick en kartläggning av vilken roll det skrivande ordet spelar för elevernas reflektion och insikt i sitt eget lärande. Dessutom framkom det av studien att när eleverna får vara med och bestämma vad de ska göra så ökar deras motivation och deras intresse för uppgiften avsevärt. Vår slutsats grundar sig på litteraturstudier och en innehållsanalys av elevernas loggböcker. Utöver detta har vi använt oss av en kvalitativ gruppintervju för att få svar på våra frågeställningar. Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att loggboken är ett verktyg som man kan använda för att eleverna ska kunna få insikt i och reflektera över sitt lärande. Vi är övertygade om att flera faktorer är viktiga i elevens reflektion som t ex vilken ledarstilar pedagogen använder och gruppens sammansättning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject grupp
infärgning
kreativitet och skapande
kunskap
loggbok
motivation
reflektion
självvärdering
ämnesintegrering
Handle http://hdl.handle.net/2043/6369 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics