Varför är det så få tjejer som spelar trummor?

DSpace Repository

Varför är det så få tjejer som spelar trummor?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Varför är det så få tjejer som spelar trummor?
Author Jansson, Jan ; Bjerrehus, Benny
Date 2008
English abstract
This is a study to examine what drum teachers think about why there is so few females that shoes to study and play the drum set. What do the think the difference is between how girls and boys approach the drum set and how do they get received in the school? The foundation of this work is a series of interviewees with drum teachers that work in gymnasieskolor and music schools and there thoughts and reflections on the subject.The results of our interview study show that teachers believe that it is gender patterns and traditions that prevent more girls from choosing to play the drums. Our study shows that girls are not in any way less gifted than boys at playing the drums. However, usually girls lack the driving force and motivation compared to boys. The lack of female role models who play the drums is a problem
Swedish abstract
Uppsatsen är ett försök att redogöra för hur ett antal trum- och slagverkslärare tänker kring frågan: "varför är det så få tjejer som väljer att spela trummor? Hur uppfattas skillnaderna mellan tjejer och killar i hur de närmar sig trummorna samt hur de blir bemötta i det pedagogiska rummet? Grunden för arbetet är ett antal intervjuer med trum- och slagverkslärare, som jobbar på kulturskolor och på gymnasieskolor och deras tankar och reflektioner. Resultaten och vår analys visar att lärarnas uppfattning är att det är traditionella könsmönster och traditioner som står i vägen för att fler tjejer skulle välja att spela trummor. Undersökningen visar att tjejer inte på något sätt är sämre än killar på att spela trummor men att de saknar drivkraft och motivation i jämförelse med killarna. Ett problem är att det saknas kvinnliga förebilder som spelar trummor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kvinnligt trumspel
trumundervisning
trumlärare
val av instrument
Handle http://hdl.handle.net/2043/6370 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics