Entreprenörskap i skolan. Om och hur lärare arbetar med entreprenörskap i skolan

DSpace Repository

Entreprenörskap i skolan. Om och hur lärare arbetar med entreprenörskap i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Entreprenörskap i skolan. Om och hur lärare arbetar med entreprenörskap i skolan
Author Sunvén, Katarina ; Andersson, Karin
Date 2008
Swedish abstract
Att vi ska arbeta med entreprenörskap i skolan är förankrat ända upp i riksdagen. Men varför då frågar sig många lärare. Syftet med detta examensarbete var att försöka ta reda på om och hur lärare arbetar med entreprenörskap i skolan. Entreprenörskaps pedagogik i skolan kan få dagens gymnasieelever att se positivt på sin framtid genom att på ett ansvarsfullt sätt ta hand om sin utbildningstid och därigenom tillgodose sig kunskaperna och erfarenheten och genom detta se vinstsyftet av gymnasietiden för att kunna bilda egna nätverk för framtiden. Några av de frågor som vi ställde oss var: Hinner du som lärare med att ta tillvara på elevens talang, fallenhet eller specifika intressen i arbetet med att nå kursmålen? Har du som lärare insyn och förståelse i kurser utöver dina egna i programmet? Samverkar du med andra pedagoger i arbetet med att nå programmålen? Tycker du att skolan ska arbeta med entreprenörskap? Slutsatsen av vårt arbete är att de flesta lärare arbetar med entreprenörskap i skolan men en stor del av lärarna vet inte vad entreprenörskap innebär eller står för.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Entreprenör
Entreprenörskap
Framtidstro
Företagsamhet
Nätverk
Handle http://hdl.handle.net/2043/6374 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics