Värdegrunden - eget gymnasieämne?

DSpace Repository

Värdegrunden - eget gymnasieämne?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Värdegrunden - eget gymnasieämne?
Author Palmgren, Rolf
Date 2008
English abstract
The research aimed at determining whether subject bound instruction in life values could and should be introduced in Upper secondary education, what it should contain and any yield expectations. Responses from a limited number of employers, teachers and students were obtained. The investigation found that such instruction cannot be introduced due to the mandatory grading rules of the Education Act and its believed severe consequences, however does recognize the need for it. The representatives of employers and schools considered cooperation ability being the foremost property that an individual in a group should possess, and subsequently, together with many others, should be addressed by such instruction.
Swedish abstract
Undersökningen gäller huruvida ämnesbunden gymnasieundervisning i värdegrunden kan och borde införas, vad den skulle innehålla samt förväntningar på utfallet. Ett begränsat antal arbetsgivare, pedagoger och elever tillfrågades. Undersökningen kom fram till att undervisningen inte kan införas då skollagen kräver betygsättning som emellertid skulle få alltför vittgående konsekvenser, men bekräftar ändå behovet av den. Arbetsgivarnas och skolans företrädare ansåg att samarbetsförmåga var den viktigaste egenskapen varje individ i en grupp skulle ha, och blir därmed också en av många egenskaper en sådan undervisning skulle omfatta.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetsgivare
emotionell intelligens
livskunskap
social kompetens
styrdokument
värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/6378 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics