Kränkande behandling över Internet

DSpace Repository

Kränkande behandling över Internet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kränkande behandling över Internet
Author Strömberg, Stefan
Date 2008
Swedish abstract
Att nyttja Internet är för de flesta människor ett vardagligt och helt naturligt fenomen. Dock är det inte alltid i en underhållande och positiv bemärkelse som redskapet nyttjas. Syftet med studien är att försöka lyfta fram och synliggöra det växande problemet med kränkande behandling via nätet, som tenderar att bli en alltmer vanlig företeelse bland ungdomar. Grunden i studien är att först klargöra vad kränkande behandling är, och därefter hur kränkande behandling över nätet kan se ut. Vidare granskas vilka psykiska följder den utsatta individen kan drabbas av, samt hur skolan kan arbeta i ett förebyggande syfte. Studien bygger på en kvantitativ undersökning gjord på två olika gymnasieskolor i södra Sverige, och som besvarades av 74 elever sammanlagt. I litteraturen behandlas bl.a. Dan Olweus böcker Vad vi vet och vad vi kan göra och Mobbning bland barn och ungdomar, samt den nationella studien Kränkningar i skolan av Osbeck, Holm och Wernersson. Även forskningsöversikten Skolan – en arena för mobbning av Eriksson, Lindberg, Flygare och Daneback har breddat inblicken i problematiken. Resultatet visar att kränkande behandling på nätet är lika vanlig som mobbning i skolan. Skillnaden är att det som sker på skolgården har många en större vetskap om, medan kränkningarna på nätet kan ske ” i det tysta”. Undersökningen pekar också på att flickor upplever sig mer utsatta av kränkningar på nätet än vad pojkar gör. Att ingen mår bra av att bli kränkt framkommer också tydligt, och detta medför att vi alla - inom skolans värld – har ett stort ansvar att informera, diskutera och engagera eleverna själva i arbetet mot kränkande behandling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Digitala kränkningar
Internet
Handle http://hdl.handle.net/2043/6380 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics