Från gråbrungrönt till ökenfärgat Är svensk säkerhetspolitik realistisk? En teoriprövande fallstudie med svenskt fokus, om små och medelstora staters ökade tendens att använda sig av militära medel internationellt

DSpace Repository

Från gråbrungrönt till ökenfärgat Är svensk säkerhetspolitik realistisk? En teoriprövande fallstudie med svenskt fokus, om små och medelstora staters ökade tendens att använda sig av militära medel internationellt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Från gråbrungrönt till ökenfärgat Är svensk säkerhetspolitik realistisk? En teoriprövande fallstudie med svenskt fokus, om små och medelstora staters ökade tendens att använda sig av militära medel internationellt
Author Malmgren, Johan
Date 2006
English abstract
In this case study the pattern of small states increasing willingness to use military force on the international arena, is being used in order to test the realist theory. Are the actions taken by small states expected behavior according to a broad understanding of the realist theory? To find out, the Swedish military development is put in the center of this study. The study proceeds in three steps; first out is a closer look at the new security threat, next the counter measures is examined, in particular the Peace Support Operations. Finally the realist theory tries to explain the behavior of small states. The conclusion of this study indicates that the increasing willingness to take military risk actually can increase the level of threat against the small state. This is not an expected behavior of a small state. Although the study also indicate that small states use its military operation, to indirectly gain power in other fields of interest. (26818 words)
Swedish abstract
Denna teoriprövande fallstudie försöker svara på frågan om små staters ökande militära internationella ambitioner, och villighet att ta militära risker är ett förväntat beteende utifrån ett brett realistisk perspektiv. I centrum för undersökningen går den svenska säkerhets- och försvarspolitiska utveckling under luppen. Uppsatsen har en hög abstraktionsnivå och under undersökningens gång görs tre nedslag som alla försöker belysa realismen aktualitet. Inledningsvis undersöks dagens oklara hotbild, för att därefter ta en närmare titt på de motåtgärder som EU- länderna gemensamt har bestämt sig för, varvid begreppet Peace support operations belyses ur ett realistiskt perspektiv. Slutligen diskuteras hur realismen kan förklara små staters agerande varvid olika möjligheter diskuteras. Detta leder fram till en slutsats som konstaterar att små staters militära aktivitet mycket väl kan öka hotet mot den egna staten snarare än att eliminera det, vilket inte är ett förväntat realistiskt beteende av små stater. Dock finns indikationer på att små stater, möjligen använder sig av militära medel för att indirekt maximera sin makt i andra samanhang. ( 26818 ord)
Publisher Malmö högskola/IMER
Language swe (iso)
Subject Säkerhetspolitik
NBG
Risker
Sverige
NATO
Utlandsstyrkan
Förändring
Terrrorism
Fredsbevarande
Fredsframtvingande
PSO
Nordic
Battlegroup
Maximera
Makt
Små stater
Realism
Handle http://hdl.handle.net/2043/6381 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics