Scenskifte - Koncept för Ystads Teater

DSpace Repository

Scenskifte - Koncept för Ystads Teater

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Scenskifte - Koncept för Ystads Teater
Author Balic, Sofia
Date 2005
English abstract
Scenskifte is a project of development by request from Ystads Teater AB. The project has during spring 2005, in cooperation with the board an the management, produced a concept for the business. Supported by the method Effektkarta, the theatre has reached a clarification of what they wish to create, why they exist, for whom and how to reach the goals. The most important target groups for Ystads Teater turned out to be: Children and youth, the loyal audience of today, the organisers, infrequent visitors and the trade and industry. Ystads Teater wshes to be a complete and splendid experience, an open meeting place, a centre and a symbol for stage art in the southeast of Skåne. To achieve this the theatre wishes to offer enriching culture, arrange unique music theatre, involve in educative, creative processes and also preserve the building and its history. The recommendation to Ystads Theatre is to found a friend association within the theatre, create a reference group of children an youth, arrange a New Year show and initiate cultural collaboration in Ystad. The theatre has the possibility to develop the summer opera into a festival and take on the producer´s role. There is also requirement for a person of similar competence to that of a museum pedagouge. As the theatre is a symbol for the brand name Ystad, it is the responsibility of the community as a whole to preserve and take care of it.
Swedish abstract
Scenskifte är ett utvecklingsprojekt på uppdrag av Ystads Teater AB. Projektet har under våren 2005, i nära samverkan med teaterns styrelse och ledning, tagit fram koncept för Ystads Teaters verksamhet. Teatern har med hjälp av metoden Effektkarta förtydligat vad de vill skapa, varför verksamheten finns, för vem och hur resultatet ska åstadkommas. De viktigaste målgrupperna för Ystads Teater blev: Barn- och ungdomar, Dagens trogna publik, Arrangörer, Sällanbesökare och Näringslivet. Ystads Teater vill vara en magnifik helhetsupplevelse, öppen mötesplats, nav och symbol för scenkonst i sydöstra Skåne. För att uppnå detta ska teatern erbjuda berikande kultur, arrangera unik musikteater, involvera i bildande, kreativa processer samt vårda teaterbyggnaden och dess historia. Ystads Teater rekommenderas bland annat att starta en Ystads Teaters vänförening, skapa en referensgrupp med barn och ungdom, anordna nyårsrevy och ta initiativ till kulturell samverkan i Ystad. Teatern kan utveckla sommaroperan till en festival samt ta initiativ kring operans producentroll. Det finns också behov av en kompetens liknande museipedagog. Eftersom teatern är en symbol för själva varumärket Ystad, är det också hela kommunens ansvar att vårda och bevara den.
Publisher Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3
Language swe (iso)
Subject kulturproduktion
koncept
effektkarta
teater
Handle http://hdl.handle.net/2043/6385 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics