Vem gör vad i omvårdnadsarbetet? En empirisk studie om variationer i sjuksköterskors och undersköterskors uppfattningar.

DSpace Repository

Vem gör vad i omvårdnadsarbetet? En empirisk studie om variationer i sjuksköterskors och undersköterskors uppfattningar.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vem gör vad i omvårdnadsarbetet? En empirisk studie om variationer i sjuksköterskors och undersköterskors uppfattningar.
Author Arndorff, Julia ; Arnrud, Liv
Date 2008
English abstract
The aim with this study was to examine assistant nurses´ and nurses´ perceptions of their own and each others work tasks in the mutual nursing. Further questions the authors wanted answered were how their cooperation functioned. The method used was a phenomenographic method of analysis to find out the informants variations of conceptions of the chosen phenomenon. This was established through semi-structured interviews with five assistant nurses and five nurses on two wards on UMAS. The result is shown in shape of a total of 27 subcategories formed after the informant’s statements. It emerged that the assistant nurses and the nurses for the most part was well agreed on what the other occupational group was engaged in but also that they did not always have the same view. Also some dissensions were prevailing regarding the cooperation. Keywords: Phenomenography, perceptions, nurses, assistant nurses, nursing care, cooperation, variations.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka undersköterskors och sjuksköterskors uppfattningar av sin egna och varandras arbetsuppgifter i det gemensamma omvårdnadsarbetet. Ytterligare frågeställning som författarna ville få besvarad var hur deras samarbete fungerade. Metoden som användes var en fenomenografisk analysmetod för att ta reda på informanternas variationer av uppfattningar om det valda fenomenet. Detta åstadkoms genom semistrukturerade intervjuer med fem undersköterskor och fem sjuksköterskor på två avdelningar på UMAS. Resultatet redovisas i form av totalt 27 underkategorier som utformats efter informanternas uttalanden. Det framkom att undersköterskorna och sjuksköterskorna oftast var väl införstådda med vad den andra yrkesgruppen sysslade med men även att de inte alltid hade samma syn. Även en del oenigheter rådde avseende samarbetet. Nyckelord: Fenomenografi, uppfattningar, sjuksköterskor, undersköterskor, omvårdnadsarbete, samarbete, variationer.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fenomenografi
Uppfattningar
Sjuksköterskor
Undersköterskor
Omvårdnadsarbete
Samarbete
Variationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/6390 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics