En hållbar utbildning

DSpace Repository

En hållbar utbildning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En hållbar utbildning
Author Feldt, Sanne
Date 2008
English abstract
This essay studies what the notion of learning for sustainable development is actually about in the Swedish compulsory school. With a starting point in those discourses that control the environmental area, and those that control the Swedish compulsory school, the concept that today is called learning for sustainable development is analyzed through textual analyzes. The purpose of the study is to analyze those documents that regulate the Swedish compulsory school and how the Swedish National Agency for School Improvement communicates sustainable development to Swedish schools. The study comes to the conclusion that economical premises, more than environmental, are those that will shape what learning for sustainable development really is about, and that the environmental discourse will be held back for a more established part of the power structure. Thereby the notion of sustainable development, when it has become a part of learning for sustainable development, is reconstructed in to something that does not at all contribute to an improved environment, but maybe even inhibit a sustainable development.
Swedish abstract
Den här uppsatsen studerar vad begreppet lärande för hållbar utveckling egentligen handlar om i den svenska grundskolan. Med utgångspunkt i de diskurser som styr miljöområdet, och de som styr den svenska grundskolan, analyseras det man idag benämner som lärande för hållbar utveckling genom textanalytiska metoder. Studien går ut på att analysera de dokument som reglerar den svenska grundskolan samt hur Myndigheten för skolutveckling kommunicerar hållbar utveckling till svenska skolor. Studien landar på slutsatsen att ekonomiska premisser, mer än miljömässiga, är de som får utforma vad lärande för hållbar utveckling verkligen är och att miljödiskursen får stå tillbaka för en mer etablerad del av maktstrukturen. Därmed rekonstrueras begreppet hållbar utveckling, när det blir en del av lärande för hållbar utveckling, till något som inte alls verkar för en bättre miljö, utan som kanske till och med motverkar en hållbar utveckling.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject utbildning
hållbar utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/6407 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics