Lässvårigheter och matematik. Intervjustudie av åtta elever med dyslexi.

DSpace Repository

Lässvårigheter och matematik. Intervjustudie av åtta elever med dyslexi.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lässvårigheter och matematik. Intervjustudie av åtta elever med dyslexi.
Author Björåsen, Emelie ; Flygare, Jill
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur elever med dyslexi ser på sitt lärande i matematik. Vi har undersökt hur dessa elever tar sig an matematiska texter, vilket stöd och hjälp de har fått under sin skolgång, samt vad de skulle ha önskat att de fått hjälp med. För att få svar på våra frågeställningar har vi utfört åtta stycken kvalitativa intervjuer med elever i grundskolans senare år och i gymnasiet samt med några i vuxen ålder. Samtliga intervjuade har en diagnostiserad dyslexi. Samtliga intervjuade svarade nej på frågan om deras dyslexi påverkat matematikinlärningen. Svårigheterna de intervjuade har är i huvudsak att läsa och förstå matematiska texter. Det visade sig också att informanterna fått lite eller inget stöd, med hänsyn till deras dyslexi, i den matematiska undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject dyslexi
lässvårigheter
matematiksvårigheter
matematiskt språk
matematikundervisning
pedagogiskt stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/6413 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics