Samma kursplan för alla? - En undersökning av svenskämnet på olika gymnasieprogram

DSpace Repository

Samma kursplan för alla? - En undersökning av svenskämnet på olika gymnasieprogram

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samma kursplan för alla? - En undersökning av svenskämnet på olika gymnasieprogram
Author Celind, Johanna
Date 2008
Swedish abstract
Denna uppsats behandlar frågan kring vilka möjligheter och begränsningar det finns med att svenskämnet följer samma kursplan på alla nationella gymnasieprogram. Detta har studerats genom att undersöka hur lärare undervisar på olika gymnasieprogram, samt vilken attityd det finns till svenskämnet på de olika programmen. Data till uppsatsen har samlats in genom elevenkäter samt lärarintervjuer. Min slutsats är att oavsett om gymnasiet ska behålla systemet där alla program läser samma svenskämne, eller ämnet blir programanpassat, bör kursplanen vara tydligare. En tydligare kursplan i svenska hade kunnat hjälpa lärare att fokusera på innehållet i svenskundervisningen, samtidigt som denna kursplan kunde tydliggöra ännu mer att ämnets innehåll bör anpassas efter studieinriktning. Vidare har undersökningen pekat på att svenskämnets status inte är så hög på något program, vilket också skulle kunna förändras om mer fokus läggs på innehållet i svenskundervisningen
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Svenskundervisning
Litteraturval
Kursplan
Attityd
Gymnasieprogram
Handle http://hdl.handle.net/2043/6414 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics