Han är ingenjör och Hon är glad - Hur behandlar läroböcker och gymnasieelever frågan om genus och etnicitet i svenska grammatiska exempelmeningar?

DSpace Repository

Han är ingenjör och Hon är glad - Hur behandlar läroböcker och gymnasieelever frågan om genus och etnicitet i svenska grammatiska exempelmeningar?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Han är ingenjör och Hon är glad - Hur behandlar läroböcker och gymnasieelever frågan om genus och etnicitet i svenska grammatiska exempelmeningar?
Author Dammeyer, Maria
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med föreliggande uppsats är att förstå hur läroböcker och gymnasieelever behandlar frågan om genus och etnicitet i svenska grammatiska exempelmeningar. Undersökningen består av två delar: En läroboksundersökning och en elevundersökning. De grammatiska exempelmeningarna i fyra läroböcker studeras utifrån ett genus- och etnicitetsperspektiv och jämförs därefter med grammatiska exempelmeningar som skapats av elever i två gymnasieklasser. Elevernas egna tankar om grammatikexemplen speglas därefter i ett antal korta intervjuer. Resultatet visar på en mycket ojämn fördelning mellan manliga och kvinnliga subjekt i läroböckernas exempelmeningar, medan de grammatiska exempelmeningarna som eleverna själva skapade visade på viss variation när det gällde genus hos flickorna i båda klasser. Pojkarna använde dock övervägande manliga subjekt i sina exempelmeningar. Etnicitetsperspektivet var gravt underrepresenterat i både läroböckernas och elevernas exempelmeningar. Slutsatsen är att läroplanens värderingar när det gäller genus och etnicitet inte synliggörs tillräckligt i de undersökta grammatiska exempelmeningarna i läroböckerna, och att elevernas exempelmeningar delvis följer läroböckernas mönster – pojkarna följer det mer än flickorna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject svenska grammatiska exempelmeningar
genus och etnicitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/6415 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics