Kvarlevor, tendenser och tolkningar - En studie av historieläromedels hantering av källkritiska problem

DSpace Repository

Kvarlevor, tendenser och tolkningar - En studie av historieläromedels hantering av källkritiska problem

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kvarlevor, tendenser och tolkningar - En studie av historieläromedels hantering av källkritiska problem
Author Gärtner, Linn ; Westher, Anna
Date 2008
Swedish abstract
Då skolan, sedan Lpf -94 introducerades, fått uppdraget att skola elever i källkritiskt tänkande för att de ska fungera som demokratiska och reflekterande samhällsmedborgare, har syftet med denna uppsats varit att undersöka hur läromedel, för gymnasieskolans kurs i Historia A, förmedlar ett källkritiskt tänkande till elever. Vi har genomfört en läromedelsanalys, av valda delar, av böckerna Alla tiders historia (1996), Epos (2002) samt Perspektiv på historien A (2001) för att se hur dessa hanterar källkritiska problem, som kvarlevor, tendenser och tolkningar, i sin framställning av historiska händelser. Vi har även genomfört en strukturerad intervju med fyra pedagoger i Skåne för att på så sätt få insyn i huruvida de anser att just dessa läroböcker kan användas i undervisningen med syfte att eleverna ska ha en möjlighet att nå betygen Väl Godkänt samt Mycket Väl Godkänt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject källkritik
gymnasieskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/6428 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics