Sanningen utgår från Europa? - En analys av två läroböcker i historia med utgångspunkt i eurocentrismen

DSpace Repository

Sanningen utgår från Europa? - En analys av två läroböcker i historia med utgångspunkt i eurocentrismen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sanningen utgår från Europa? - En analys av två läroböcker i historia med utgångspunkt i eurocentrismen
Author Burman, Anders
Date 2008
Swedish abstract
Burman Anders. Sanningen utgår från Europa? – En analys av två läroböcker i historia med utgångspunkt i eurocentrismen (Engelsk titel) Individ och Samhälle, Historievetenskap och lärande, Lärarexamen 270 hp, Malmö Lärarutbildning, Malmö Högskola 2008 Syftet med denna undersökning är att undersöka eventuell eurocentrism i det språk som används i gymnasieläroböcker i historia samt att koppla detta till relevanta styrdokument för historieundervisning i gymnasieskolan. Rent konkret syftar studien till att synliggöra mönster i lärobokstextens ordval och skrivning som kan kopplas till eurocentrismen. Denna undersökning utgår från kritisk lingvistisk textanalys av två olika läroböcker i historia A för gymnasiet. Resultatet för varje bok redovisas separat. Undersökningen avslutas med en diskussion med utgångspunkt i resultatet samt i de styrdokument som kan kopplas till historieämnet. Sammanfattningsvis visar resultatet att de analyserade läroböckerna innehåller eurocentriska skrivningar och ordval. Detta resultat ligger också i paritet med den tidigare forskning jag tagit del av. Mot bakgrund av detta kan man se resultatet som ett led i en forskning som visar på förekomsten av ett eurocentriskt synsätt i läroböcker och undervisning i den svenska skolan. Nyckelord: Eurocentrism, Orientalism, Historieundervisning, Läromedel, Läroboksanalys, Styrdokument.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Eurocentrism
Orientalism
Historieundervisning
Läromedel
Läroboksanalys
Styrdokument
Handle http://hdl.handle.net/2043/6429 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics