En kamouflerad tiger? -En kvantitativ studie kring ungdomars moderna svenska kulturella identitet

DSpace Repository

En kamouflerad tiger? -En kvantitativ studie kring ungdomars moderna svenska kulturella identitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En kamouflerad tiger? -En kvantitativ studie kring ungdomars moderna svenska kulturella identitet
Author Rönnqvist, Frans ; Hellman, Carl
Date 2008
English abstract
The purpose of this essay was to examine which historical events and concepts that are the unifying cement of the Swedish cultural identity for today’s youths. We have made a quantitative study on Pauliskolan, a high school in Malmoe. The poll focuses on questions about the Swedish post-war identity. Neutrality and the Swedish welfare state are examples of concepts that we have highlighted. We analyse our material by using current research about identity and Swedish mentality. The result of the study shows that the Swedish post-war identity is still strongly present among youths in our study. This can be explained through a combination of narrative identity and camouflaged swedification.
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka historiska händelser och begrepp som är det samlande kittet för ungdomars svenska kulturella identitet idag. För att undersöka detta har vi genomfört en kvantitativ studie på Pauliskolan, en gymnasieskola i Malmö. Enkäten fokuserar på frågeställningar som berör den svenska efterkrigsidentiteten. Begrepp som vi har lyft fram är bl.a. den svenska neutraliteten och folkhemmet. Med hjälp av aktuell forskning kring identitet och svensk mentalitet har vi analyserat vårt material. Resultatet av studien visar att den svenska efterkrigsidentiteten fortfarande är starkt närvarande hos ungdomarna i vår undersökning. Detta kan förklaras framför allt genom kombinationen av narrativ identitet och kamouflerad försvenskning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject quantitative study
cultural identity
camouflaged swedification
narrative identity
Swedish mentality
Handle http://hdl.handle.net/2043/6430 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics