Likvärdighet i en skola för alla - Historisk bakgrund och kritisk granskning av likvärdigheten i den svenska skolan

DSpace Repository

Likvärdighet i en skola för alla - Historisk bakgrund och kritisk granskning av likvärdigheten i den svenska skolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Tallberg Broman, Ingegerd
dc.contributor.author Häggström, Jeanette
dc.contributor.author Rubinstein Reich, Lena
dc.date.accessioned 2008-08-07T12:34:29Z
dc.date.available 2008-08-07T12:34:29Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.isbn 91-85009-14-8
dc.identifier.issn 1651-3460
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/6434
dc.description Författarna fokuserar på nutidens skola för alla, men startar i det utpräglade klass- och könsuppdelade skolväsendet utvecklat under flera århundraden. I forskningen redovisas ofta ett tydligt engagemang för likvärdighetsfrågorna och området representerar delvis en emancipatorisk forskning. En klass- köns- och etnicitetsstrukturerad skola omformas till en skola för alla. De grupper som tidigast återfanns i någon form av skolsystem, de mer välbeställda unga männen problematiseras minst i forskningen. Flickorna, arbetarbarnen och invandrareleverna fokuseras i högre grad. Det är då mer dessa elevgrupper och deras relation till skolan, innehållet, klassrummet och provet som problematiseras. Författarna konstaterar att vår skolhistoria är verksam i nutidens skola och undervisning. Processen från en klass- köns- och etnicitetsstrukturerad skola till en skola för alla kan ses som pågående med motsättningar och nya särskiljande principer och med olika aktörer, till vilka även forskarna bör räknas. Forskningen förändras från ett mer strukturellt, modernt närmande (kön, klass, etnicitet) till ett mer post-strukturellt(identitet, subjektivitet). en
dc.format.extent 226
dc.language.iso swe en
dc.publisher Skolverket en
dc.subject värdegrundsfrågor en
dc.subject likvärdighet en
dc.subject kön en
dc.subject etnicitet en
dc.subject skolhistoria en
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en
dc.title Likvärdighet i en skola för alla - Historisk bakgrund och kritisk granskning av likvärdigheten i den svenska skolan en
dc.type Book en
dc.identifier.paperprint 0 en
dc.contributor.department Malmö University. School of Teacher Education en_US
dc.contributor.department Malmö University. Society, culture and identity (SKI) en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Pedgogical work en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Gender studies en
dc.identifier.url http://www.skolverket.se/publikationer?id=1105
 Find Full text Files for download

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics