Skapandet av kvalitetsarbetet på Ringsjöanstalten - En studie om skapandeprocessen av det operativa kvalitetsarbetet på en öppen kvinnoanstalt

DSpace Repository

Skapandet av kvalitetsarbetet på Ringsjöanstalten - En studie om skapandeprocessen av det operativa kvalitetsarbetet på en öppen kvinnoanstalt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Skapandet av kvalitetsarbetet på Ringsjöanstalten - En studie om skapandeprocessen av det operativa kvalitetsarbetet på en öppen kvinnoanstalt
Author Tingvall, Linnéa ; Nilsson, Anita
Date 2008
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om kvalitetsarbetet på en nystartad öppen kvinnoanstalt. Vi gavs med denna uppsats en unik chans att studera en verksamhet som befann sig mitt i en skapandeprocess. Vårt syfte var att ta reda personalens egen definition av och syn på kvalitetsarbetet, och vår studie fokuserade på hur personalen omsatte detta i praktiken. Metoden har varit kvalitativ i form av semistrukturerade intervjuer. Vår problemformulering rörde vilka aspekter som är nödvändiga för en lyckad implementering av kvalitetsarbete, samt hur problem i detta kan te sig och hur dessa i så fall hanteras. Frågeställningarna kretsade kring hur personalen definierade kvalitetsarbete och vilka förväntningar de hade på detta arbete. Vidare frågade vi hur kvalitetsledningen påverkade personalens operativa arbete och om de såg något specifikt kvalitetsperspektiv gällande kvinnliga klienter. Vi ville fånga skapandet av den gemensamma kulturen kring kvalitetsarbetet på anstalten, och våra resultat visar på att kommunikationen personalen emellan var det mest centrala i detta. Att personalen var engagerad och arbetade med en öppen människosyn och med en tro till klienternas förändringsförmåga, var en av förutsättningarna för ett lyckat kvalitetsarbete. Personalens fundamentala definition av kvalitet var klienternas lyckade frigivning, och deras syn på kvalitetsarbetet var att en strävan efter den lyckade frigivningen låg i verksamhetens existensberättigande.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Implementering
Kriminalvård
Kvalitet
Kvalitetsarbete
Kvalitetsledning
Kvinnoanstalt
Öppen anstalt
Handle http://hdl.handle.net/2043/6445 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics