Patienters upplevelser av information inför en koloskopiundersökning

DSpace Repository

Patienters upplevelser av information inför en koloskopiundersökning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Patienters upplevelser av information inför en koloskopiundersökning
Author Jönsson, Malin ; Hansson, Veronica
Date 2008
English abstract
Patient information is an important part in the daily work for nurses. It is essential to give proper and understandable information before a medical examination to get a calm and prepared patient. It is important to adapt the information to every patients need. The aim of this study was to highlight the patients’ perceptions of information given by medical staff before a colonoscopy. The questions at issues were; What is the patient perception of information before a colonoscopy? What information would patient like to have before a colonoscopy? A fenomenographic method was used to find out different perceptions of a phenomenon. Six semi structured interviews were carried out with patients who had undergone a colonoscopy. The result of the study showed that the majority of the patients were satisfied with the given information before a colonoscopy. Some had points of view and wished to get more information for example how the medical examination happened and what instruments that was used.
Swedish abstract
Patientinformation är en viktig del i sjuksköterskans dagliga arbete. Det är av betydelse att ge lämplig och förståelig information inför en undersökning, allt för att få en lugn och förberedd patient. Det är viktigt att kunna anpassa informationen till varje patients behov. Syftet var att lyfta fram patienters upplevelser av information av vårdpersonal inför en koloskopiundersökning. Frågeställningar; Hur upplever patienten informationen som ges innan en koloskopiundersökning? Vad önskar patienten att få för information innan en koloskopiundersökning? Metoden utgick ifrån analys av materialet med en fenomenografisk ansats för att ta reda på skilda upplevelser av ett fenomen. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med patienter som hade genomgått en koloskopiundersökning. Resultatet visade att majoriteten av patienterna var nöjda med informationen som gavs inför en koloskopiundersökning. Några patienter hade synpunkter och önskade att få mer information om till exempel hur undersökningen gick till och vilka instrument som användes.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Patienter
Upplevelser
Information
Koloskopiundersökning
Handle http://hdl.handle.net/2043/6446 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics