Vem tillkommer rätten till sin död och vem tillkommer det att döma?

DSpace Repository

Vem tillkommer rätten till sin död och vem tillkommer det att döma?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vem tillkommer rätten till sin död och vem tillkommer det att döma?
Author Davidsson-Mulà, Berit ; Larsson, Mari
Date 2008
English abstract
Davidsson-Mulá, B & Larsson, M. To whom is due the right to die and who is the one to judge? A literature study on the role of the nurse as to euthanasia. Degree Project, 15 Credit Points. Nursing programme, Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2008. The aim of the study was to investigate the role of the nurse at euthanasia and her/his views on this role. A literature study with 10 articles was made, 2 databases, PubMed and CINAHL, were used, the reliability was guaranteed by means of a quality test from Eimann & Carlsson. Some points of the test were discussed intensely, by the authors, until they had come to an agreement on the issue. The results indicated that nurses not frequently confronted euthanasia, but when it happened, their role in assisting, remained vague. Findings made clear that a more defined role for nurses would be preferable, when it comes to euthanasia. The varying routines concerning euthanasia depended on different guide-lines, lack of guide-lines and physician’s different working-routines. Acts, which were contrary to the law, made nurses confused and frustrated. Nurses were protected by law, as practising euthanasia was strictly prohibited. Refraining from assisting in the care of patients, requesting euthanasia was also supported by regulations. Nevertheless, it was stated from studies, undertaken in Europe, The United States and Canada, that nurses participated in euthanasia, even performing euthanasia themselves, with or without the presence of the physician.
Swedish abstract
Davidsson-Mulà, B & Larsson, M. Vem tillkommer rätten till sin död och vem tillkommer det att döma? En litteraturstudie om sjuksköterskans roll vid eutanasi. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2008. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans roll vid eutanasi och hennes/hans syn på denna roll. En litteraturstudie med 10 artiklar gjordes, 2 databaser, PubMed och CINAHL användes. Artiklarnas vetenskapliga tillförlitlighet fastställdes med Eiman & Carlssons kvalitetstest. Några av testets punkter diskuterades utförligt, av författarna, tills enighet nåtts. Resultatet visade att sjuksköterskor inte ofta ställdes inför eutanasi, men när det hände förblev deras roll oklar. Fynd visade på att en mer definierad roll för sjuksköterskan vore önskvärd, då det gäller eutanasi. Skiftande rutiner vid eutanasi berodde på olika riktlinjer, brist på riktlinjer samt läkares olika arbetsrutiner. Handlingar, som stred mot lagen, gjorde sjuksköterskan förvirrad och frustrerad. Sjuksköterskor skyddades av lagen, då utövandet av eutanasi var strängt förbjudet. Att avstå från att medverka i vården av patienter som efterfrågade eutanasi, behandlades också i riktlinjer. Trots det, kunde man konstatera i studier gjorda i Europa, USA och Kanada, att sjuksköterskan deltog i eutanasi, och till och med utförde eutanasi självständigt, med eller utan läkares närvaro.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject sjuksköterska
eutanasi
Antonovsky
KASAM
Handle http://hdl.handle.net/2043/6447 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics