Upplevelsen av patientdelaktighet

DSpace Repository

Upplevelsen av patientdelaktighet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Upplevelsen av patientdelaktighet
Author Fornander, Elisabet ; Götulf, Lina
Date 2008
English abstract
In an increasingly well-informed society, the individual’s knowledge about health care as well as knowledge about patient rights and obligations increases. This increases the demand on nurses to work actively towards patient participation. The aim of this pilot study was to examine the patient’s experience of patient participation in a chemotherapy ward at a hospital in southern Sweden. A data collection took place by using a questionnaire. The material was processed using qualitative content analysis, which resulted in two main categories: Communication between patient and nurse and handling the experience of illness. The result showed that the experience of patient participation is achieved and maintained by good information from a professional nursing staff, which consider the patient’s knowledge and opinions and take his or her feelings into account.
Swedish abstract
I ett alltmer välinformerat samhälle, ökar individens kunskap om hälso- och sjukvård samt om patientens rättigheter och skyldigheter. Detta ställer krav på sjuksköterskor att arbeta aktivt för ökad patientdelaktighet. Syftet med denna pilotstudie var att undersöka patientens upplevelse av patientdelaktighet på en cytostatikamottagning på ett sjukhus i södra Sverige. Datainsamling skedde med hjälp av enkät, utdelad på mottagningen. Materialet bearbetades med kvalitativ innehållsanalys, vilket resulterade i två huvudkategorier: Kommunikation mellan patient och sjuksköterska och hantering av sjukdomsupplevelsen. Resultatet visade på att upplevelse av patientdelaktighet uppnås och upprätthålls genom god information från professionell vårdpersonal, att patientens kunskap och synpunkter beaktas samt att dennes känslor visas hänsyn.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Chemotherapy
colorectal cancer
communication
information
nurse
palliative
patient
patient participation
pilot study
questionnaire
Handle http://hdl.handle.net/2043/6448 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics