"Ett gott skratt förlänger livet"

DSpace Repository

"Ett gott skratt förlänger livet"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Ett gott skratt förlänger livet"
Author Svensson, Amélie ; Aspe, Astrid
Date 2008
English abstract
Objective: The aim of this study was to investigate if humor and laughter leads to higher well-being among patients. Background: Humor and laughter have been used in care settings for a long time, especially in children hospitals where clown doctors are popular. There are today laughter clubs world wide, which practice laughteryoga to learn how to laugh instead of being sad in difficult situations. Stress and pain leads to decreased well-being among patients. Method: A litterature review on 10 articles found in the databases PubMed and CIHNAL. Result: Humor leads to affinity and is used by health professionals to break tense situations and communicate with patients. Staff can remember humorous situations with pleasure and satisfaction a long time after the situations took place. The difficult part of using humor is to make the evalutaion when it is appropriate and not. This is something that is learned by experience. Discussion: Humor can be a way to communicate, which in turn leads to security and togetherness. When nurses learn to recognize the patients needs, they also dare to use humor to a greater extent. Humor and laughtertherapy could be used in a preventive way to become ill.
Swedish abstract
Syfte: Syftet med studien var att ta reda på sambandet mellan humor och välmående hos patienter. Bakgrund: Humor och skratt har sedan länge använts inom vården, till exempel används clowner på barnsjukhus. Idag finns det skrattklubbar världen över, som utövar skrattyoga för att lära människor att skratta istället för att bli nedstämda i svåra situationer. Stress och smärta leder till nedsatt välmående hos patienter. Metod: Litteraturstudie utförd på 10 vetenskapliga artiklar genom sökning i databaserna PubMed och CIHNAL. Resultat: Humor leder till samhörighet och används av vårdpersonal för att bryta spända situationer och kommunicera med patienter. Personal kan långt efter komma ihåg humoristiska situationer och minnas dessa med glädje och tillfredställelse. Det svåra med humor är att göra bedömningen när det är lämpligt och inte, detta lärs genom erfarenhet. Diskussion: Humor kan vara ett sätt att kommunicera vilket i sin tur leder till trygghet och samhörighet. Genom att sjuksköterskor lär sig känna av patienter vågar de använda humor i större utsträckning. Humor och skratterapi bör kunna användas för att förebygga sjukdom.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject humor
hälsa
omvårdnad
välmående
Handle http://hdl.handle.net/2043/6449 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics