Omvårdnadsåtgärder för att minska alkoholexponerade graviditeter - En litteraturstudie

DSpace Repository

Omvårdnadsåtgärder för att minska alkoholexponerade graviditeter - En litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Omvårdnadsåtgärder för att minska alkoholexponerade graviditeter - En litteraturstudie
Author Eweström, Anne-Marie ; Selmer, Marie-Louise
Date 2008
English abstract
The aim of this literature review was to examine if there were nursing interventions for nurses/midwives to use for fertile and pregnant women to achieve a reduction of alcohol exposed pregnancies. Goodman’s systematic method was used for the methodological process. Ten scientific articles were reviewed. The results show evidence that brief intervention for fertile women with elements of motivational interview produce a significant reduction of alcohol consumption and increase the use of effective contraception. The results also show that brief intervention for pregnant women, with elements of motivational interview, is proved to be efficient so that they abstain or significantly reduce their alcohol consumption. Further research is needed in this area to test the generalizability and application to Swedish circumstances.
Swedish abstract
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om det fanns omvårdnadsåtgärder för sjuksköterskor/barnmorskor att medverka till en minskning av alkoholexponerade graviditeter för fertila och gravida kvinnor. Goodmans systematiska metod användes för den metodologiska processen. Tio vetenskapliga artiklar granskades. Resultatet visar att det finns evidens för att kort intervention för fertila kvinnor med inslag av motiverande samtal har en signifikant reducerande effekt på alkoholkonsumtionen och ökar användningen av effektivt preventivmedel. Dessutom visar resultatet att kort intervention för gravida kvinnor med motiverande samtal är effektivt för kvinnorna att avstå eller signifikant reducera alkoholkonsumtionen. Forskning behövs inom detta område för att pröva generaliserbarheten och tillämpbarheten för svenska förhållanden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject alkohol
fertil
fetalt alkoholsyndrom
graviditet
kvinnor
omvårdnadsåtgärder
Handle http://hdl.handle.net/2043/6451 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics