Livskvalitet efter rekonstruktion av bröstet

DSpace Repository

Livskvalitet efter rekonstruktion av bröstet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Livskvalitet efter rekonstruktion av bröstet
Author Berkien, Anna-Karin ; Mulder, Lise-lotte
Date 2008
English abstract
Breast cancer is the most common type of cancer among women and every year approximately 6 500 women are diagnosed with the disease in Sweden. The cause is in most cases unknown. Seven out of ten women are alive 10 years after diagnosis and therefore this group of patients is the largest group of survivors after cancer treatment in the long perspective. Most women are offered a breast reconstruction after mastectomy. The opportunity to get a reconstruction gives the women increased hope to become complete again. The aim of this study was to put a light on how breast reconstruction affects quality of life among women diagnosed with breast cancer that have undergone mastectomy. The method was a literature review where nine scientific articles were reviewed and assessed. The result shows that breast reconstruction increases quality of life among these women. Antonovsky´s sense of coherence has been used as theoretical framework since most women are at an age where it is assumed to have a rich daily life with capabilities to maintain health. This review shows that it is important as a nurse to understand that quality of life is highly individual and reflects the inner and outer resources available for the individual.
Swedish abstract
Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor och årligen drabbas cirka 6 500 kvinnor i Sverige. Orsaken är i de flesta fall okänd. Sju av tio kvinnor lever 10 år efter diagnos har ställts och detta gör dessa patienter till den största grupp av överlevande efter cancerbehandling på lång sikt. De flesta kvinnor erbjuds en rekonstruktion av bröstet efter mastektomi. Möjligheten till rekonstruktion gör att hoppet om att återigen bli en hel kvinna ökar. Syftet med denna studie var att belysa hur livskvaliteten påverkas hos bröstcancerdrabbade kvinnor som har genomgått rekonstruktion av bröstet. Metoden var en litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar granskades och sammanställdes. Resultatet visar att rekonstruktion av bröstet ger ökad livskvalitet. Antonovskys hälsobegrepp KASAM (känsla av sammanhang) har använts som teoretisk referensram då flertalet kvinnor som drabbas av bröstcancer är mitt i livet och förväntas ha ett rikt vardagsliv med resurser för att upprätthålla hälsa. Denna studie visar vikten av att som sjuksköterska ha förståelse för att livskvalitet är en högst individuell upplevelse som speglar vilka yttre och inre resurser som varje individ har.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bröstcancer
Bröstrekonstruktion
KASAM
Livskvalitet
Omvårdnad
psykologiska aspekter
Handle http://hdl.handle.net/2043/6452 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics