Brist på ortsprismaterial - En effekt av fastighetstransaktioner genom bolagsförvärv

DSpace Repository

Brist på ortsprismaterial - En effekt av fastighetstransaktioner genom bolagsförvärv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Brist på ortsprismaterial - En effekt av fastighetstransaktioner genom bolagsförvärv
Author Liljenberg, Alexander
Date 2008
English abstract
Property valuers and analysts have access to databases, expert systems and report generators that automatically retrieve, store, process and present information. However, with the legislative amendment of the Income Tax Law, which was adopted in 2003, it has become increasingly difficult to find market information for commercial real estate. This is because the property is bought through company acquisitions instead of through legal purchase. Since real estate transactions are almost entirely company acquisitions this has created new conditions for real estate operators. The problem with this is that good market information creates business opportunities. As a small player in the market, it will thus be increasingly difficult to obtain market information while larger operators benefit from their wide-ranging contacts. The advantage of having valuations and transactions within the same organization becomes clear.
Swedish abstract
Idag har man som fastighetsvärderare och analytiker tillgång till databaser, expertsystem och rapportgeneratorer som automatiskt hämtar, lagrar, bearbetar och presenterar information. I och med lagändringen i inkomstskattelagen, som antogs år 2003, har det blivit allt svårare att uppbringa ett ortsprismaterial för kommersiella fastigheter. Detta på grund av att fastighetstransaktioner sker genom bolagsförvärv istället för genom lagfarna köp. Numera sker alla fastighetstransaktioner nästan uteslutande genom bolagsförvärv vilket har gjort att det skapats nya förutsättningar för fastighetsbranschens aktörer. Problematiken med att uppbringa ett bra ortsprismaterial skapar affärsmöjligheter för de aktörer som har god marknadsinformation. Som liten aktör på marknaden blir det därmed allt svårare att uppbringa ortsprismaterial medan större aktörer kan dra nytta av sitt breda kontaktnät. Fördelen av att ha värderings- och transaktionstjänster inom samma organisation blir tydlig. För att uppbringa ett ortsprismaterial för kommersiella fastigheter finns det idag ingen generell metod. De informationskanaler som används i dagsläget är Fastighetsdataregistret, kommunala förköpslistor, press-releaser och kontakter. Som det är idag finns det inget incitament för fastighetsbranschens aktörer att utveckla ortsprismaterialet genom ett samarbete. Detta på grund av att marknadsinformation kan ses som ett konkurrensmedel gentemot andra aktörer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ortsprismaterial
market information
Handle http://hdl.handle.net/2043/6454 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics