Hur fungerar en musikklass?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur fungerar en musikklass?
Author Cirera, Joél
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka vad barn lär sig utöver det musikaliska kunnandet i en musikklass. Jag har intervjuat två musikpedagoger och den biträdande rektorn på en profilskola med inriktning musik. Jag har även genomfört observationer för att kunna styrka det som intervjupersonerna har sagt och dokumenterat vad som händer under musiklektionerna. Jag har kommit fram till att barnen lär sig huvudsakligen tre saker utöver det musikaliska. Social utveckling, som är den starkaste av de tre, språklig utveckling och motorisk utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject musikklass
musikelever
Handle http://hdl.handle.net/2043/6456 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics