Vad är lärarnas syfte med matematikläxor?

DSpace Repository

Vad är lärarnas syfte med matematikläxor?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad är lärarnas syfte med matematikläxor?
Author Svensson, Camilla ; Wibäck, Martina
Date 2008
Swedish abstract
Vi har valt att undersöka vilka avsikter lärare, som undervisar i de tidigare åren, har med matematikläxor, eftersom vi sett olika former av dem. Vi har genom kvalitativa intervjuer undersökt sju lärares syften med matematikläxor och hur de relaterar läxorna till den övriga matematikundervisningen. Lärarna är ansvariga för matematikundervisningen och undervisar från årskurs ett upp till årskurs fem. Resultatet av studien är att alla lärarna valt att ge läxor och att syftet i huvudsak är att eleverna ska befästa kunskap. Vi har även kommit fram till att lärare som arbetar laborativt med sina elever även ger laborativ läxa och de som arbetar läroboksstyrt ger läxor tagna direkt från läroboken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läxa
matematikläxa
planering
matematikundervisning
lärarnas syfte
matematiska samtal
färdighetsträna
Handle http://hdl.handle.net/2043/6457 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics