Matematiklärares attityder och inställningar till nya mål och nationella prov i matematik i år 3

DSpace Repository

Matematiklärares attityder och inställningar till nya mål och nationella prov i matematik i år 3

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematiklärares attityder och inställningar till nya mål och nationella prov i matematik i år 3
Author Österling, Anette
Date 2008
English abstract
During my education, I have always been reminded to plan my mathematic lessons according to the curriculum in mathematics. For me, as a newly graduated teacher, it is obvious that I will have to do just that. The government has developed a new curriculum in mathematics to be used in grade 3 in primary school. It is supposed to start being used in the fall term of 2008. They have also a goal to introduce national exams in mathematics in grade 3 in primary school during spring term in 2009. The purpose with this study is to examine attitudes towards this new curriculum and national exams in mathematics in grade 3. A survey of 46 mathematic teachers is the basis of the answers for my questions. The result of the survey shows that a convincing majority of the participating teachers were positive to the introduction of the new curriculum and national tests in mathematics for grade three. The teachers’ opinion was also that their students would reach up to the level of the curriculum
Swedish abstract
Under lärarutbildningen här på Malmö högskola har jag hela tiden påmints om att planera mina matematiklektioner och undervisning efter läroplaner och kursplaner i matematik. Att för mig som nybliven lärare arbeta efter kursplan och läroplan är därför en självklarhet. Skolverket och regeringen har arbetat fram förslag till nya kursplaner i matematik i år 3 som ska börja gälla från och med höstterminen 2008. De har även som mål att införa nationella prov i matematik i år 3 under vårterminen 2009. Syftet med denna studie är att undersöka matematiklärares attityder och inställningar till dessa nya mål att uppnå och de nya nationella proven i matematik i år 3. En enkätundersökning på 46 matematiklärare ligger till grund för svaren på mina frågor. Resultatet av enkätundersökningen visade att en övertygande majoritet av de medverkande lärarna är positivt inställda till införandet av nya mål och nationella prov i matematik i år 3. Lärarna anser även att deras elever kommer att nå upp till målen i matematik i år 3.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject attityder
matematik
mål att uppnå i år 3
nationella prov i år 3
Handle http://hdl.handle.net/2043/6458 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics