Matematikundervisning i förberedelseklass som ett språkutvecklande ämne, samhällelig angelägenhet och demokratisk rättighet

DSpace Repository

Matematikundervisning i förberedelseklass som ett språkutvecklande ämne, samhällelig angelägenhet och demokratisk rättighet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematikundervisning i förberedelseklass som ett språkutvecklande ämne, samhällelig angelägenhet och demokratisk rättighet
Author Åkerström, Malin ; Chemali, Lina
Date 2008
Swedish abstract
Det övergripande syftet med arbetet är att beskriva och analysera om och hur matematiklärandet kan utveckla och berika det svenska språket hos andraspråkselever i förberedelseklass. För att uppfylla syftet har vi valt två metodologiska angreppssätt; forskningssyntes och tre nyckelintervjuer. Resultaten visar att det är till elevens nackdel att ta bort matematikundervisningen från schemat samt att den kan utveckla och berika det svenska språket hos andraspråkselever i förberedelseklass. Några av våra viktiga slutsatser är att det är till andraspråkselevens nackdel att enbart undervisas i svenska, att matematikundervisningen kan vara språkutvecklande samt att det är av största vikt att andraspråkselever får utveckla sitt modersmål samtidigt som de utvecklar andraspråket. En annan slutsats är att det inte är till samhällets och demokratins fördel att ta bort matematikundervisningen från förberedelseklassens schema.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject andraspråkselever
förberedelseklass
invandrarelever
matematiklärande
demokratisk rättighet
samhällelig angelägenhet
språkinlärning
språkutvecklande matematikundervisning
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/6459 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics