Matbutikers lokalisering - deras betydelse för en hållbar stadsutveckling

DSpace Repository

Matbutikers lokalisering - deras betydelse för en hållbar stadsutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matbutikers lokalisering - deras betydelse för en hållbar stadsutveckling
Author Olsson, Anja ; Rüll, Mónika
Date 2008
English abstract
The purpose of this study has been to examine the conditions for a sustainable urban development when it comes to the locations of grocery retailing and the way people go there. To observe this, we have been using a quantitative survey with different kinds of questions. These questionnaires were distributed at three different groceries, all at different locations. The first grocery was located in the centre of the city, the second one was situated in the centre of a suburb and the last one was to be found in the outskirt of Lund. The results showed that out of the 524 customers who took part in the survey the overall performance of the stores showed that the car was the most common way vehicle. Almost half of the customers bicycled or walked to the grocery store. Even though, there were big differences between the groceries in how many that chose to go by car, bicycle or walk. The most interesting result was a confirmation of what we had suspected, that the grocery with the environment most suited for going by car also was the one that people most often went to by car.
Swedish abstract
Syftet med den här undersökningen har varit att ta reda på vilka förutsättningar som finns för en hållbar stadsplanering med tanke på placering av dagligvaruhandelsetableringar och hur människors resvanor dit ser ut. För att ta reda på det har vi använt oss av en kvantitativ enkätundersökning där vi har delat ut enkäter i tre butiker i Lund som har haft olika typer av lokalisering. Vi valde en centralt belägen, en i ett stadsdelscentrum och en belägen i utkanten av staden. Resultatet har visat att för de totalt 524 deltagande kunderna från de tre butikerna så var bilen det vanligaste färdmedlet. Nästan hälften av kunderna valde att cykla eller gå till mataffären. Det var dock stora skillnader i valet av transportsätt mellan de olika butikerna. Det mest intressanta resultatet var en bekräftelse på det vi anat, nämligen att butiken med den bilvänligaste omgivningen var den som människor oftast åkte bil till.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject stadsutveckling
hållbar stadsplanering
butikers lokalisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/6462 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics