Hållbar undervisning – om ämnesintegration och hållbar utveckling

DSpace Repository

Hållbar undervisning – om ämnesintegration och hållbar utveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hållbar undervisning – om ämnesintegration och hållbar utveckling
Author Örbring, David ; Nilsson, Jonas
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att se vilka skäl det finns för att bedriva ämnesintegration och hur detta kan appliceras på hållbar utveckling. Målsättningen var även att undersöka hur en skolas lärare och skolledare arbetar med ämnesintegration, hållbar utveckling och de två gemensamt. För att få svar på frågorna har det utförts en enkätundersökning samt intervjuer. Trots att skolans styrdokument innefattar hållbar utveckling är inte detta något som i allt för stor grad undervisas om på den undersökta skolan. Begreppet är svårtolkat och i en del fall bedriver lärarna omedvetet en undervisning om hållbar utveckling. Ämnesintegration är ett användbart pedagogiskt verktyg som dock kräver insatser och tid. På skolan arbetar de gärna ämnesintegrerat med sig själva och hållbar utveckling ämnesintegreras ytterst sällan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject undervisning
ämnesintegration
läroplan
hållbar utveckling
miljö
Demokrati
Handle http://hdl.handle.net/2043/6465 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics