”Ett bra utvecklingssamtal är bättre än det förra" - Elevers syn på talgenren i utvecklingssamtalens skrivna omdömen

DSpace Repository

”Ett bra utvecklingssamtal är bättre än det förra" - Elevers syn på talgenren i utvecklingssamtalens skrivna omdömen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title ”Ett bra utvecklingssamtal är bättre än det förra" - Elevers syn på talgenren i utvecklingssamtalens skrivna omdömen
Author Jennfors, Lars
Date 2008
Swedish abstract
Studiens syfte är att visa hur elever i år 8 och 9 vill att textinnehållet i de skrivna underlagen som ligger till grund för utvecklingssamtalen, skall se ut. Huvudfråga som behandlas är: Vad anser elever i år 8 och 9 att lärarna bör skriva i omdömen till utvecklingssamtal för att stödja deras kunskapsmässiga och sociala utveckling? Studien är genomförd i två grundskolor med en enkät bestående av sju öppna frågor som besvaras av 133 elever i år 8 och 9. Resultaten har tolkats och analyserats utifrån begreppen talgenre och stödstruktur. Resultaten visar en efterfrågan på en talgenre som består av positiva omdömen med en hög grad av emotionellt stöd. Eleverna vill läsa om att läraren tror på deras förmåga oavsett tidigare skolframgång. De önskar också stödjande texter som kan värdera deras insatser i skolarbetet och på så vis säkra en rättvis bedömning. När lärarna för fram ”det negativa” ska det göras i en positiv, uppbackande anda . Det informativa stödet ska ge en tydlig bild av detaljerna i elevernas arbete och de vill veta specifikt vad just de personligen kan utveckla. Förståelsen poängteras från elevernas håll. De vill läsa omdömen som är skrivna så att de förstår och så att de kan förbättra sig.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject skrivna omdömen
stödformer
talgenre
utvecklingssamtal
Handle http://hdl.handle.net/2043/6479 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics