SVENSKA TEXTILFÖRETAGS MILJÖARBETE I TREDJE VÄRLDEN - CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

DSpace Repository

SVENSKA TEXTILFÖRETAGS MILJÖARBETE I TREDJE VÄRLDEN - CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Debong, Charlotte
dc.contributor.author Jedholm, Sofia
dc.date.accessioned 2008-08-20T10:47:57Z
dc.date.available 2008-08-20T10:47:57Z
dc.date.issued 2008 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/6480
dc.description Företagens globala ansvar är ett ämne som ligger i hetluften, inte minst nu inför OS i Peking 2008 när blickarna riktas mot Kina och deras hantering av miljöaspekter och sociala frågor. Syftet med arbetet har varit att undersöka hur företag i textilindustrin arbetar med ”Corporate Social Responsibility”, CSR, och kontroll av sina leverantörskedjor samt varifrån drivkrafterna för arbetet kommer. Vi har även tittat på hur företagen samarbetar med icke-statliga organisationer, för att undersöka om detta är ett bra sätt att komma åt de aspekter som företagen själva har svårt att kontrollera. För att undersöka detta har vi genomfört kvalitativa intervjuer med representanter från H&M, Indiska och KappAhl. Vi har också intervjuat en representant från en icke-statlig organisation för att få båda parters syn på arbetet. Vi har bland annat kommit fram till att de företagen vi intervjuat har kommit en bra bit i sitt CSR-arbete och att det är något som genomsyrar verksamheten. Men att de kommit en bra bit i sitt CSR-arbete säger inte att det är fulländat, det finns fortfarande mycket kvar att göra. Samarbeten med icke-statliga organisationer verkar till största delen vara något som man arbetar med som ett komplement till de egna arbetsmetoderna. en
dc.description.abstract The global responsibility of companies in develping countries is a subject which has gotten a lot of attention as the Olympic games in Beijing 2008 lies ahead. The purpose of this report has been to investigate how companies in the texile industry work with “Corporate Social Responsobility”, CSR, in their supplychains and where the initiative to do this comes from. We have also looked at alliances between companies and Non Governmental Organizations to investigate if this is a good way of working with the environmental aspects they have difficulties solving. To investigate this we have made qualitative interviews with representatives from H&M, Indiska and KappAhl. We have also interviewed a representative from an NGO to get their side of the story. We have among other things come to the conclusion that the companies we have interviewed have come a long way in their CSR efforts and that it is something that runs through the whole organization. But that they have come a long way does not not mean that their CSR work is complete, there is still lots of things to be done. Corporations with NGO´s mostly seem to be something they do as a complement to the ordinary working routines in these matters. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en
dc.subject CSR-arbete en
dc.subject leverantörskedja en
dc.title SVENSKA TEXTILFÖRETAGS MILJÖARBETE I TREDJE VÄRLDEN - CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN en
dc.title.alternative SWEDISH TEXTILECOMPANIES ENVIRONMENTAL EFFORTS IN COUNTRIES UNDER DEVELOPMENT - WORK WITH CSR AND CONTROL OF THE SUPPLYCHAIN en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 US
mahlocal.xprt.program Miljövetenskap - Människa, miljö, samhälle
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics