Vilka är problemen för elever med matematiksvårigheter?

DSpace Repository

Vilka är problemen för elever med matematiksvårigheter?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vilka är problemen för elever med matematiksvårigheter?
Author Nilsson, Marie
Date 2008
Swedish abstract
Vilka är problemen för elever med matematiksvårigheter? (What are the problems for students with mathematical difficulties)? Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vad elever med matematiksvårigheter tycker är svårt i matematik samt hur de tycker en bra undervisning i ämnet skall se ut. Jag tittar även på vilka arbetssätt och undervisningsmetoder deras lärare/speciallärare använder sig av. I mitt arbete har jag gjort både en enkätundersökning bland elever i år åtta samt intervjuer av lärare. Med hjälp av kvalitativa intervjuer av skolans matematiklärare/speciallärare har jag tagit reda på hur de planerar och genomför sin undervisning. Resultaten av min undersökning pekar på, att det råder en samsyn bland skolans lärare och speciallärare hur lektioner skall planeras och genomföras för att nå bästa resultat. Men de saknar tid och fortbildning för att klara av en mer varierad undervisning där den muntliga kommunikationen är viktig. De elever som har särskilt stöd i matematik känner sig mer osäkra på grundläggande matematik än övriga elever och de har svårt för att uttrycka hur de tycker en bra undervisning skall se ut. Enkätundersökningen visar även att flera stycken elever önskar en mer varierad undervisning och fler muntliga genomgångar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Baskunskaper, inlärning, matematiksvårigheter, särskilt stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/6482 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics