Geometriundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Geometriundervisningen
Author Haavisto, Anna-Maija ; Blomvik, Annika
Date 2007
Swedish abstract
I detta arbete studerar jag vilken inställning några yrkesverksamma lärare har till geometri och hur de uppfattar sin undervisning. Jag presenterar några forskares undersökningar och uppfattningar om barnens kunskapsutveckling inom geometri, hur läranderesultat ser ut, kvalitéer av olika undervisningsmetoder, hur det ser ut ute på fältet och hur det borde se ut. Jag jämför sedan detta med det resultat jag fått fram genom mina intervjuer med lärarna. Jag har hittat många likheter mellan forskningsresultat och mina intervjuresultat. Genom undersökningen har jag kommit fram till att lärarna, speciellt i de tidigare åren i grundskolan, i stor utsträckning strävar efter att undervisa på ett sätt som liknar det som forskningen anser vara ett konstruktivt sätt. Det man dock kan ifrågasätta är om deras uppfattning om sitt sätt att undervisa stämmer överens med det verkliga undervisningsarbetet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject geometri
begreppsutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/6483 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics