Realisering och inställning av PID-regulatorer

DSpace Repository

Realisering och inställning av PID-regulatorer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Realisering och inställning av PID-regulatorer
Author Wahlfrid, Jonas
Date 2007
English abstract
This 5 point report discusses realisation and tuning of software based PID-controllers. The intended reader is an engineer that is interested in how a PID-controller is implemented and tuned with the AMIGO (Approximate M-constrained integral gain optimization) method. All mathematical reasoning is explained in detail step by step. The main purpose with this report is to gather knowledge from the reference sources, and clearly present this knowledge, so that it is accessible for engineers that work with PID-controllers. • How does a PID-controller function? • How can a PID-controller be implemented? • How is a PID-controller tuned?
Swedish abstract
Denna 5 poängs rapport behandlar realisering och inställning av mjukvarubaserade PID-regulatorer. Den tänkte läsaren är en ingenjör som är intresserad av hur en PIDregulator implementeras och trimmas med AMIGO (Approximate M-constrained integral gain optimization) metoden. Alla matematiska resonemang förklaras stegvis och utförligt. Huvudsyftet med rapporten är att inhämta kunskap från referenserna, och formulera denna kunskap så att den blir lättillgänglig för ingenjörer som praktiskt arbetar med PID-regulatorer. Målet med denna rapport är att svara på frågorna: • Hur fungerar en PID-regulator? • Hur kan en PID-regulator implementeras? • Hur trimmas en PID-regulator med AMIGO-metoden?
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Reglerteknik
PID
PID-regulator
AMIGO
Handle http://hdl.handle.net/2043/6484 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics