Undervisning i hållbar ytveckling

DSpace Repository

Undervisning i hållbar ytveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Undervisning i hållbar ytveckling
Author Greco, Anna ; Löfstedt, Ida
Date 2008
English abstract
Syftet med vårt examensarbete är att på ett kvalitativt sätt beskriva hur pedagoger undervisar om hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv och hur denna kunskap blir befäst för eleverna. Detta arbete är baserad på kvalitativa intervjuer av sexton elever samt en enkätundersökning av lärare. Vår undersökning har genomförts på två olika skolor, en med miljöutmärkelsen Grön Flagg och en skola utan Grön Flagg. Vi har sett i vår undersökning att många lärare inte vet vad hållbar utveckling innebär. Många lärare har inte stött på begreppet, därför syns det inte i undervisningen. Båda skolorna arbetar med miljöfrågor, men på olika sätt. I undersökningen kunde vi se att skolan med Grön Flagg hade bättre kunskaper om hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv, men det var inga stora skillnader mellan skolorna som vi trodde från början.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Grön Flagg
hållbar utveckling
miljö
miljöundervisning
styrdokument
Handle http://hdl.handle.net/2043/6486 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics