Vad är poängen med jämställdhet? Arbetar lärare med jämställdhet i Samhällskunskap A för Estet- och Medieprogrammet?

DSpace Repository

Vad är poängen med jämställdhet? Arbetar lärare med jämställdhet i Samhällskunskap A för Estet- och Medieprogrammet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad är poängen med jämställdhet? Arbetar lärare med jämställdhet i Samhällskunskap A för Estet- och Medieprogrammet?
Author Svanberg, Sara
Date 2008
Swedish abstract
Föreliggande arbete har haft som avsikt att undersöka på vilket sätt begreppet jämställdhet mellan kvinnor och män får för genomslag i undervisningen i Samhällskunskap A i gymnasieskolan. Jag har intervjuat fyra lärare som undervisar i ämnet på Estet- respektive Mediaprogrammet. Elever som studerar på dessa program förbereds för ett arbete i det s.k offentliga rummet i yrken som skådespelare, dansare, konstnärer, journalister, författare o.dyl. Under studietiden men framför allt när de kommer ut i arbetslivet kommer människor att kunna ta del av deras verk. Avsikten har varit att undersöka hur lärare uppfattar, tänker och förbereder eleverna inför samhällslivet kring jämställdhet mellan kvinnor och män. Undersökningen handlar också om jämställdhet diskuteras i samband med den konstart som eleven studerar. Jag har genomfört fyra kvalitativa intervjuer. Det har visat sig att det fortfarande inte är självklart att undervisa om jämställdhet trots att det i styrdokumenten för skolan finns inskrivet som en värdegrund. Det jag kommit fram till är att jämställdhet upplevs fortfarande som ett ämne som det är besvärligt att hantera. Orsakerna kan vara att man själv inte vet vad man tycker, det brister i kunskap eller att det inte känns angeläget.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Connell
Estetprogrammet
genus
jämställdhet
Mediaprogrammet
samhällskunskap
värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/6487 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics