Barnskötaren vs Förskolläraren

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barnskötaren vs Förskolläraren
Author Johnsson, Cecilia
Date 2008
Swedish abstract
Detta arbete syftar att undersöka fyra olika rektorers syn och uppfattning kring barnskötaren och förskollärarens kompetenser och på vilket sätt dessa kompetenser skall användas i förskolan. Arbetet ämnar även ge en fördjupning och precision av begreppen förskolepedagogik och pedagogisk verksamhet, både utifrån teori och utifrån rektorers uppfattning. I arbetet har jag genomfört kvalitativa intervjuer samt undersökt förskolans utveckling, pedagogik och yrkesgrupper. Resultatet är att det finns en god och enhetlig syn på vad svensk förskolepedagogik innefattar, både i teori, läroplan och i praktik. Däremot finns det skillnader i rektorernas uppfattning om vad pedagogisk verksamhet innebär, vilket resulterar i att det är svårt att fastställa vilka exakta uppgifter förskolläraren och barnskötaren skall ha i verksamheten. Att förskolor arbetar med integrerade arbetslag behöver inte vara avgörande för verksamhetens kvalitet utan snarare handlar det om hur rektorerna väljer att använda de olika kompetenserna och hur de anser att dessa kan gynna barnen på bästa sätt. Att det finns tankar ifrån alla respondenter om en vidareutbildning för barnskötare betyder att det finns en önskan att bredda förskolepersonalens kompetens och skapa en enhetlig yrkeskategori- förskollärare.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barnskötare
Förskollärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/6491 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics