Elevers tankar om skönlitteraturläsning

DSpace Repository

Elevers tankar om skönlitteraturläsning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers tankar om skönlitteraturläsning
Author Johansson, Matilda
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med följande examensarbete är att undersöka elevers attityd till läsning av skönlitteratur – privat och i skolan. Undersökningen har som mål att se om och i så fall hur elevers läsning och attityd till läsning skiljer sig från de motiveringar till läsning av skönlitteratur som återfinns i skolans styrdokument. För att nå syftet med mitt arbete genomför jag en screeningenkät i fyra klasser på en gymnasieskola, som sammanlagt besvaras av 79 elever. Därefter följer tre parintervjuer med sex elever, som läser olika mycket, om deras attityd till läsning. Resultaten visar att få elever läser regelbundet på sin fritid och anledningarna som de uppger är nästan uteslutande att de inte har tid eller att det är tråkigt. De som läser, läser till största delen skönlitteratur som bygger på underhållning och spänning (deckare, Harry Potter och militärböcker med mera). Slutsatsen blir att den typ av verk som eleverna läser privat sällan ryms inom ramen för svenskämnet och styrdokumenten och därför skiljer sig elevernas läsning en del från skolans. Även bland de elever som är något mer positiva till skönlitteratur i allmänhet, även i skolan, märks det dock att de sällan förstår syftet med läsningen, eller valet av litteratur man behandlar på lektionerna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Litteraturläsning
Skönlitteratur
Gymnasieelevers läsning
Läsvanor
Litteraturundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/6494 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics