Elevers upplevelser vid arbete med praktisk matematik

DSpace Repository

Elevers upplevelser vid arbete med praktisk matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers upplevelser vid arbete med praktisk matematik
Author Juhlin, Jenny
Date 2008
Swedish abstract
Jag vill med denna undersökning ta reda på vilka olika upplevelser elever kan ha vid arbete med praktisk matematik. Litteraturen inom området visar att omkring 50% av eleverna i skolår 7-9 tycker att matematik är roligt, och att praktisk matematik kan förändra dessa attityder positivt. I min undersökning väljer jag att observera en klass med elever i skolår 6 när de genomför praktiska moment samt att intervjua 12 stycken av dessa elever. Jag finner att de bl.a. upplever praktisk matematik som variation från att räkna i boken samt att det är roligt att klippa, klistra och måla. Negativa upplevelser är exempelvis att det kan ta lång tid och att inte alla upplever det roligt med aktiviteter som att klippa m.m. Dessa upplevelser färgas av tidigare erfarenheter och är därför olika för olika personer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elever - attityder
matematik - attityder till
matematikundervisning
praktisk matematik
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/6496 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics