Anhörig till missbrukare - Finns det hjälp att få?

DSpace Repository

Anhörig till missbrukare - Finns det hjälp att få?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Anhörig till missbrukare - Finns det hjälp att få?
Author Lidengren, Sofia
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med min uppsats var att få en djupare förståelse för den behandling som finns för anhöriga till missbrukare. Jag ville också se om det fanns någon skillnad på upplevelserna av en terapeutledd behandling och en i en självhjälpsgrupp. Intresset väcktes under min praktik på en öppenvårdsbehandling för missbrukare, där jag också kom i kontakt med anhöriga. För att få svar på mina frågeställningar användes en kvalitativ metod, eftersom jag hellre ville undersöka känslor, emotioner och erfarenheter än mer okomplicerade faktafrågor. Jag använde mig av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor och intervjupersonerna fick tala relativt fritt kring olika teman. Intervjupersonerna bestod av tre personer som hade gått en terapeutledd anhörigbehandling och tre personer som gick i en självhjälpsgrupp. Jag har valt att använda mig av teoribildningar kring skuld och skam samt professionalisering. Analysen baserades på de teman som framkommit vid tematiseringen av intervjumaterialet. Resultaten visade att det viktigaste med en anhörigbehandling är känslan av gemenskap, att man får träffa andra anhöriga och ser att man inte är ensam.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Al-Anon
Anhörig
Anhörigbehandling
Missbruk
Professionalitet
Självhjälp
Skam
Handle http://hdl.handle.net/2043/6498 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics