I förändringens öga

DSpace Repository

I förändringens öga

Details

Files for download
Icon
förändringsarbete ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title I förändringens öga
Author Karlsson, Caroline
Date 2008
Swedish abstract
Förändringsarbete är något som finns på mikro-, meso- och makro-nivå. Jag har sett till kommun X:s förändringsarbete. Den har arbetat aktivt för att få ner sin långtidssjukskrivning. En städenhet har lyckats väldigt väl med detta. Så frågan blev hur de har lyckats med sitt förändringsarbete, vad hade de gjort som är så speciellt som inte andra gör. Denna uppsatsen är ingen jämförelse utan en explorativ studie av vilka redskap man kan använda vid förändringsarbete, och vad det innebär att använda dem rätt. Jag har valt att jämföra kommunen med ett fotbollslag, ett fotbollslag som siktar mot målet, som både är externt och internt. För att kunna nå dessa mål har redskap som delaktighet, kommunikation, samverkan och trygghet använts. Det är lätt att tro att förändringsarbete är något enkelt att det bara kommer, att gör man si eller gör man så blir det bra. Men förändringsarbete handlar om målet och hur man når målet och på vilket sätt man väljer att nå målet. Jag har utgått från både kvalitativ och kvantitativ forskning för att belysa detta fenomen. Nyckelord: delaktighet, förändringsarbete, kommunikation, samverkan, trygghet
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Delaktighet
Förändring
Handle http://hdl.handle.net/2043/6499 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics