Pedagogers undervisning om regional identitet

DSpace Repository

Pedagogers undervisning om regional identitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers undervisning om regional identitet
Author Abrahamsson, Martin
Date 2008
Swedish abstract
Examensarbetet undersöker hur och varför geografilärare på gymnasiet tar upp frågor om region och regional identitet i allmänhet, och i synnerhet med koppling till Öresundsregionen. Kvalitativa intervjuer genomfördes med fem pedagoger. Resultatet från undersökningen visar att begreppet region används i stor utsträckning i undervisningen. Regional identitet används däremot inte i lika stor utsträckning som begrepp men finns med som innebörd. Undersökningen visar även att pedagogerna är väl medvetna om elevers vardag och hur de använder sig av den. Detta är något som kan användas i ett större format i geografins undervisning om region och regional identitet. Nyckelord: gymnasieskolan, geografi, region, regional identitet i undervisning, elevers identifikation med Öresundsregion,
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject region, regional identitet
pedagoger, undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/6505 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics