”Man lär sig kommunicera med folk och sånt”

DSpace Repository

”Man lär sig kommunicera med folk och sånt”

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Man lär sig kommunicera med folk och sånt”
Author Svensson, Mattias ; Holmqvist, Malin
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen var att se hur elever med svenska som andraspråk ser på sin läromiljö och hur den påverkas om man arbetar med pedagogiskt drama i undervisningen. Frågeställningarna är: • Hur påverkas läromiljön av undervisningen med pedagogiskt drama? • Hur skapar läraren tydliga ramar i klassrummet? Som metod för att besvara dessa frågor har vi intervjuat sju elever i en gymnasieklass med svenska som andraspråk efter att ha observerat dem under fyra dramapass, samt använt oss av enkäter till lärare i svenska som andraspråk. Resultatet visar att lärarnas goda intentioner i klassrummet inte alltid uppnås och att eleverna är väldigt positiva till pedagogiskt drama. Det visar också att kunskapen är mycket liten om pedagogiskt drama bland dessa lärare och att det kan vara ett sätt att skapa en tryggare läromiljö.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject pedagogiskt drama
svenska som andraspråk
läromiljö
klassrumsklimat
Handle http://hdl.handle.net/2043/6508 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics