Psykosociala problem vid hepatit C

DSpace Repository

Psykosociala problem vid hepatit C

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Psykosociala problem vid hepatit C
Author Eklund, Per-Olof
Date 2008
English abstract
Certain diseases carry consequences beyond the somatic burden. Hepatitis C is one of them. This virus influences the infected beyond its pathological description. Every year 2000 cases of Hepatitis C are reported in Sweden. The aim of this study was to illuminate the extent and character of psychosocial problems in patients with the diagnosis hepatitis C. The study is based on seven scientific articles. The seven steps for a literature study presented by Goodman inspired the research process. As a theoretical frame of reference Carnevali´s model for a functional and healthy daily life has been used. The analysis resulted in four themes: (1) Stigmatization, (2) fear associated with hepatitis C, (3) depressive symptoms connected with the diagnosis and (4) lack of social support The results indicate that patients with the diagnosis hepatitis C experience psychosocial problems to a larger extent. This also means that these patients are negatively influenced leading to a decreased opportunity to experience health.
Swedish abstract
Vissa sjukdomar för konsekvenser med sig utöver den somatiska bördan. Hepatit C är en av dessa. Detta virus påverkar den drabbades liv på ett sätt som står över den patologiska beskrivningen. Varje år anmäls 2000 fall av hepatit C i Sverige. Syftet med denna litteraturstudie var att få kunskap om omfattningen av psykosociala problem hos hepatit C-smittade. Litteraturstudien grundar sig på sju vetenskapliga artiklar. Forskningsprocessen inspirerades av Goodmans sju olika steg. Som teoretisk referensram har använts Carnevalis modell för ett funktionellt hälsotillstånd i dagligt liv. Resultatet presenteras genom fyra olika teman som identifierades under artikelgranskningen: (1) Stigmatisering av individer med hepatit C, (2) rädsla förknippad med hepatit C, (3) Depressiva symtom förknippade med hepatit C och (4) Bristande socialt stöd vid hepatit. Resultatet pekar på att hepatit C-smittade i stor omfattning upplever psykosociala problem. Detta medför att den smittades livssituation påverkas negativt och därmed minskar dennes möjlighet till att uppleva hälsa.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Carnevali
Anxiety
depressive symptoms
hepatitis C
psychosocial problems
quality of life
social support
stigmatization
Handle http://hdl.handle.net/2043/6509 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics