Kvinnors drogbruk och lagbrott - positionella och kontextuella strategier i en våldsrelaterad vardag

DSpace Repository

Kvinnors drogbruk och lagbrott - positionella och kontextuella strategier i en våldsrelaterad vardag

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Kvinnors drogbruk och lagbrott - positionella och kontextuella strategier i en våldsrelaterad vardag
Author Kolfjord, Ingela
Date 2003
Swedish abstract
Kvinnors drogbruk och lagbrott är ett omfattande forskningsarbete om 19 kvinnors liv i åldrarna 17-55 år. Genom djupintervjuer har rättssociologen Ingela Kolfjord lyckats fånga och beskriva kvinnornas livsprocesser i ett socialt och strukturellt sammanhang. Kvinnors vägar in i kriminalitet är komplexa och varierande, men gemensamt för många är våldet som livsbetingelse. Kvinnornas drogbruk och kriminalitet är i flera berättelser uppkomna i en kontext av ohälsa, skapad av ekonomisk och social underordning, dubbelarbete, våld och övergrepp. Kriminalitet kan också vara en del av ett identitetsblivande, en protest eller ett alternativt levnadssätt. Kvinnors drogbruk och lagbrott är ett kraftfull inlägg i samhällsdebatten. Boken ger en inträngande bild av kvinnors kamp för människovärde och frihet från förtryck, och ger ett bidrag till såväl feministisk som kriminologisk och sociologisk teoribildning. Den vänder sig till studenter inom socialt arbete, genusvetenskap, kriminologi, juridik, rättssociologi och socialpolitik. Den har också särskild relevans för socialarbetare, kriminalvårdare och andra verksamma inom rättssystemet, hälsopersonal, skolpersonal samt politiker.
Publisher Bokbox
ISBN 91-86980-28-9
Pages 281
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/651 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics