Rollspel som hjälp för elever till insikt i klimatdebatten, vem ska man tro på?

DSpace Repository

Rollspel som hjälp för elever till insikt i klimatdebatten, vem ska man tro på?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Rollspel som hjälp för elever till insikt i klimatdebatten, vem ska man tro på?
Author Andersson, Maria
Date 2008
Swedish abstract
Klimatdebatten är mycket aktuell idag, frågorna är många och de entydiga svaren är få. Detta fick en klass gymnasieelever uppleva i ett rollspelsprojekt där de tilldelades åsikter från ett antal olika källor. Eleverna fick representera dessa åsikter under en debatt som utgjorde avslutning på ett tre veckor långt projekt. Vid starten hade majoriteten av eleverna mycket liknande åsikter men under projektets gång kom de till insikter om varför denna typ av komplicerade frågor sällan har entydiga svar. De insåg också att vi människor är mycket lättpåverkade och att personliga känslor och åsikter ofta påverkar möjligheterna till en rationell debatt. Rollspel visade sig i detta projektet vara en mycket användbar metod för att engagera elever och vidga deras vyer kring denna typ av frågeställningar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject rollspel
klimatdebatt
elevengagemang
forskningsanknytning
socio-scientific issues
STS-undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/6516 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics