Ja, ska vi grilla nyponsoppa!? En uppsats om utomhusvistelse, bildskapande och andraspråksutveckling

DSpace Repository

Ja, ska vi grilla nyponsoppa!? En uppsats om utomhusvistelse, bildskapande och andraspråksutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ja, ska vi grilla nyponsoppa!? En uppsats om utomhusvistelse, bildskapande och andraspråksutveckling
Author Wilén, Stina
Date 2008
Swedish abstract
Det här arbetet handlar om ett projekt som genomfördes med en några femåringar i en förskolegrupp i stadsdelen Rosengård i Malmö. Det främsta syftet med projektet var att undersöka hur utomhusvistelse, bildskapande och andraspråksutveckling kan sammanföras i ett och samma projekt. Jag ville också undersöka hur man kan genomföra utomhuspedagogik i stadsmiljö. För att ta reda på detta genomfördes projektet på så sätt att jag gick ut med en liten grupp och utförde olika moment utomhus ena dagen och nästa dag skapade vi bilder kring det vi hade gjort och upplevt. Planeringen lades även upp på ett sådant sätt att det skulle vara språkutvecklande. Problemställningarna för bearbetningen av projektet i skriftlig form blev sedan: • Hur fungerar det att genomföra ett utomhusprojekt för barn som är ovana vid att vistas i naturen, speciellt om man inte har tillgång till någon ”riktig skog”? På vilket sätt kan bildskapande användas i undervisningen på en lagom styrd nivå? För att få ett större djup i min undersökning genomförde ett antal intervjuer med barnen som ingick i projektgruppen. Intervjuerna tillsammans med mina observationer från de genomförda lektionerna och min teoretiska förankring resulterade sedan i ett resultat. Resultatet av min studie visar på att man enkelt kan genomföra utomhuspedagogik i stadsmiljö, bara man anpassar undervisningen efter de förhållanden som råder där. Att sammanföra utomhusvistelse, bildskapande och andraspråksutveckling visade sig inte heller vara något större problem. Genom att ge de olika områdena specifika syften gick de lätt att sammanföra så att de kompletterade varandra. Under utomhusvistelsen gjorde vi många olika saker som skapade intryck för barnen. Sedan fick bildskapandet till uppgift att vara utvärderande, barnen skulle måla kring det de hade upplevt. Då vi målade och berättade kom även den språkutvecklande delen in, genom att berätta utvecklas språket. Ett av syftena är att det här arbetet ska inspirera pedagoger till att bli bättre på att utnyttja naturen som klassrum, min studie visar att det inte behöver vara så svårt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Utomhusvistelse, Bildskapande, Andraspråksutveckling, Utomhuspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/6519 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics